Nieste si istý platnosťou Vašej zmenky?
Neviete ako máte postupovať pri vymáhaní zmenky?
Je Vaša zmenka po splatnosti a dlžník Vám ju odmieta uhradiť?

 Ak si viete odpovedať na jednu z týchto otázok tak Vám odporúčame nás kontaktovať k bezplatnému a nezáväznému posúdeniu Vášho prípadu. Po našom bezplatnom posúdení Vášho prípadu si môžete sami vybrať ďalší postup pre Váš prípad

Pošlite nám popis Vášho prípadu a pridajte všetky dostupné dokumenty
Pošlite nám čo najpresnejší popis Vášho prípadu( popis zmluvného vzťahu alebo dôvod prečo máte zmenku

 Pokiaľ uznáme Váš nárok za vymáhateľný,   kontaktujeme Vás s právnou rešeršou a s návrhom riešenia

Polia formuláru označené * sú povinné

Právna subjektivita*
  • - vybrať -
  • Fyzická
  • Právnická
  • Fyzická podnikajúca
IČO
Názov subjektu
Meno a priezvisko konateľ (v prípade právnickej osoby)
Vaše meno*
Vaše priezvisko*
Dátum narodenia*
Rodné číslo
Ulica*
Číslo popisné*
Mesto/obec*
PSČ*
Telefón/mobil*
E-mail*
Číslo účtu
Právna subjektivita*
  • - vybrať -
  • Fyzická
  • Právnická
  • Fyzická podnikajúca
IČO
Názov subjektu
Meno a priezvisko konateľ
Meno*
Priezvisko*
Ulica*
Číslo popisné*
Mesto/obec*
PSČ*
Telefón/mobil
E-mail
Číslo účtu
Postúpená pohľadávka
Dátum vystavenia zmenky*
Miesto vystavenia zmenky*
Dátum splatnosti zmenky*
Miesto splatnosti zmenky - ulica*
Miesto splatnosti zmenky - popisné číslo*
Miesto splatnosti zmenky - mesto/obec*
Miesto splatnosti zmenky - PSČ*
Výška čiastky zmenky*
Čiastočná úhrada*
Slovný popis prípadu
Príloha
Priložiť zmenku
Príloha
Priložiť ďalšie dokumenty