Dlžník Vám nevyplatil pôžičku v čase alebo množstve? Alebo neplatí vôbec

Táto časť je orientovaná na vzťahy medzi veriteľom a dlžníkom v prípade pôžičky. Pokiaľ máte problémy s Vašim dlžníkom, ktorý Vám časť pôžičky alebo dokonca celú nesplatil je najvyšší čas začať konať. Naša spoločnosť je ochotná vymáhať malé aj veľké pôžičky.

Pošlite nám popis Vášho prípadu a pridajte všetky dostupné dokumenty
Pomôže nám aj popis Vášho dlžníka, zmluvy o pôžičke, dodatky k zmluvám  atď.

 Pokiaľ uznáme Váš nárok za vymáhateľný,   kontaktujeme Vás s právnou rešeršou a s návrhom riešenia

Polia formuláru označené * sú povinné

Právna subjektivita*
 • - vybrať -
 • Fyzická
 • Právnická
 • Fyzická podnikajúca
IČO
Názov subjektu
Meno a priezvisko konateľ
Vaše meno*
Vaše priezvisko*
Dátum narodenia*
Rodné číslo
Ulica*
Číslo popisné*
Mesto/obec*
PSČ*
Telefón/mobil*
E-mail*
Číslo účtu
Právna subjektivita*
 • - vybrať -
 • Fyzická
 • Právnická
 • Fyzická podnikajúca
IČO
Názov subjektu
Meno a priezvisko konateľ
Meno*
Priezvisko*
Ulica*
Číslo popisné*
Mesto/obec*
PSČ*
Telefón/mobil
E-mail
Číslo účtu
Postúpená pohľadávka
Výška pôžičky*
Čiastočná úhrada*
Aktuálna dĺžna čiastka*
Dohodnutý úrok*
 • - vybrať -
 • Áno
 • Nie
Splatnosť požičky*
Výška dohodnutého úroku*
Dátum uzavretia zmluvy o pôžičke*
Počet dodatkov k zmluve a pôžičke*
Dátum uzavretia dodatkov k pôžičke*
Dátum odovzdania finančných prostriedkov*
Požička poskytnutá*
 • - vybrať -
 • Hotovosť
 • Bankový prevod
Spôsob vrátenia pôžičky (časovo)*
 • - vybrať -
 • Jednorázovo
 • Po splátkach
Spôsob vrátenia pôžičky (finančne)*
 • - vybrať -
 • Na účet žalobcu
 • V hotovosti
Príloha
Priložiť zmluvu
Príloha
Priložiť dodatky k zmluve