Máte nezaplatenú faktúru od Vášho odberateľa?

Špecializujeme sa na vymáhanie odberateľských faktúr za dodané tovary alebo služby nezávisiac na ich výške. Počas doby čo sa náš tím bude venovať riešeniu Vášho prípadu Vy sa môžete naďalej venovať Vášmu podnikaniu.

Pošlite nám popis Vášho prípadu a pridajte všetky dostupné dokumenty
Jedná sa napríklad o dodávateľskú zmluvu,  objednávky, dodacie listy, faktúry, preberacie protokoly a iné.

 Pokiaľ uznáme Váš nárok za vymáhateľný,   kontaktujeme Vás s právnou rešeršou a s návrhom riešenia

Polia formuláru označené * sú povinné

Právna subjektivita*
 • - vybrať -
 • Fyzická
 • Právnická
 • Fyzická podnikajúca
IČO
Názov subjektu
Meno a priezvisko konateľ
Vaše meno*
Vaše priezvisko*
Dátum narodenia*
Rodné číslo
Ulica*
Číslo popisné*
Mesto/obec*
PSČ*
Telefón/mobil*
E-mail*
Číslo účtu
Právna subjektivita*
 • - vybrať -
 • Fyzická
 • Právnická
 • Fyzická podnikajúca
IČO
Názov subjektu
Meno a priezvisko konateľ
Meno*
Priezvisko*
Ulica*
Číslo popisné*
Mesto/obec*
PSČ*
Telefón/mobil
E-mail
Číslo účtu
Postúpená pohľadávka
Dátum uzavretia kúpnej zmluvy*
Špecifikácia dodaného tovaru*
Dátum dodania tovaru*
Forma pre platbu, dohodu*
 • - vybrať -
 • Kúpna zmluva
 • Faktúra
Dojednaná cena tovaru
Kúpna faktúrovaná cena*
Čiastočna úhrada*
Číslo faktúry*
Dátum vystavenia faktúry*
Splatnosť faktúry*
Dohodnutý úrok z omeškania*
Slovný popis príapadu
Príloha
Priložiť faktúru
Príloha
Priložiť zmluva