Náklady na opravu vozidla ( amortizácia)?
Úraz pri dopravnej nehode?
Rozbité čelné sklo?

Poisťovne často znižujú poistné plnenie bez vysvetlenia ako daná čiastka bola vypočítaná. Poisťovne spoliehajú na to že spotrebiteľ ako poškodený prijme poistné plnenie ako fakt a nebude sa brániť voči takémuto postupu

Pošlite nám popis Vášho prípadu a pridajte všetky dostupné dokumenty

 Pokiaľ uznáme Váš nárok za vymáhateľný,   kontaktujeme Vás s právnou rešeršou a s návrhom riešenia

Polia formuláru označené * sú povinné

Právna subjektivita*
 • - vybrať -
 • Fyzická
 • Právnická
 • Fyzická podnikajúca
IČO
Názov subjektu
Meno a priezvisko konateľ (v prípade právnickej osoby)
Vaše meno*
Vaše priezvisko*
Dátum narodenia*
Rodné číslo
Ulica*
Číslo popisné*
Mesto/obec*
PSČ*
Telefón/mobil*
E-mail*
Číslo účtu
Poisťovňa
 • - vybrať -
 • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • ASTRA poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • ČSOB Poisťovňa, a.s.
 • D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • ERGO Poisťovňa, a.s.
 • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
 • Európska cestovná poisťovňa
 • Generali Poisťovňa, a. s.
 • Genertel poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. VIG
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. VIG
 • MetLife Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu a MetLife Europe Insurance Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • NN Životná poisťovňa, a.s.
 • NOVIS Poisťovňa a.s.
 • Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.
 • Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. - VIG
 • Poštová poisťovňa, a.s.
 • Rapid life životná poisťovňa, a.s.
 • UNION poisťovňa, a.s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Typ poistnej udalosti:
 • - vybrať -
 • Oprava faktúrou
 • Náhrady škody rozpočtom
 • Totálna škoda, ukradnuté vozidlo
 • Poistenie odpovednosti
 • Iné
Postúpená pohľadávka
Je poškodený platba DPH?*
Likvidácia z*
Typ vozidla*
Dátum prvej registrácie vozidla*
VIN vozidla*
RZ vozidla*
Stav tachometra k dňu poistnej udalosti*
Typ prevodovky vozidla*
Typ motora vozidla*
Financovanie vozidla*
Bola v minulosti na vozidle poistná udalosť*
Bolo auto poškodené tesne pred poistnou udalosťou*
Číslo poistnej udalosti*
Číslo poistnej zmluvy*
Dátum vzniku poistnej udalosti*
Dátum krycieho dopisu od poisťovne*
Čiastka uhradená poisťovňou*
Zostatková cena vozidla*
Celková suma vozidla po znaleckom posudku (s DPH)*
Podrobnejší popis poistnej udalosti
Príloha
Priložiť poistnú zmluvu
Príloha
Priložiť krycí dopis od poisťovni