NEZAPLATENÁ FAKTÚRA

Máte nezaplatenú faktúru od Vášho odberateľa?

Špecializujeme sa na vymáhanie odberateľských faktúr za dodané tovary alebo služby nezávisiac na ich výške. Počas doby čo sa náš tím bude venovať riešeniu Vášho prípadu Vy sa môžete naďalej venovať Vášmu podnikaniu.

Pošlite nám popis Vášho prípadu a pridajte všetky dostupné dokumenty
Jedná sa napríklad o dodávateľskú zmluvu,  objednávky, dodacie listy, faktúry, preberacie protokoly a iné.

 Pokiaľ uznáme Váš nárok za vymáhateľný,   kontaktujeme Vás s právnou rešeršou a s návrhom riešenia

Vy si následne môžete sami vybrať ďalší postup

ZASTÚPENIE - ODKÚPENIE - BUDETE RIEŠIŤ SAMOSTATNE

Kontrola Vášho prípadu

NEVYPLATENÁ MZDA

Zamestnávateľ Vám nevyplatil mzdu?
Tvrdí Vám zamestnávateľ že na peniaze nemáte nárok?
Tvrdí Vám zamestnávateľ že nemá peniaze na výplatu?
Boli ste prepustení bez nároku mzdu?

Nevyplácanie miezd na Slovensku je veľkým problémom z ktorým sa aspoň z počutia stretol každý Slovák. Nepracujte zadarmo. Za Vami vykonanú prácu máte nárok na odmenu. Mzda je splatná po vykonaní práce, najneskôr však do konca nasledujúceho mesiaca. Akonáhle dôjde k nevyplateniu mzdy má zamestnanec nárok podať žalobu na súde.

Pošlite nám popis Vášho prípadu a pridajte všetky dostupné dokumenty
Jedná sa o pracovnú zmluvu, dodatky k pracovnej zmluve

 Pokiaľ uznáme Váš nárok za vymáhateľný,   kontaktujeme Vás s právnou rešeršou a s návrhom riešenia

Vy si následne môžete sami vybrať ďalší postup

ZASTÚPENIE - ODKÚPENIE - BUDETE RIEŠIŤ SAMOSTATNE

Kontrola Vášho prípadu

POŠKODIL VÁM NIEKTO MAJETOK

Rôznorodosť typov poškodenia Vášho majetku je vysoká, ale stále majú spoločné dve veci. Sú to vinník a Váš nárok na náhradu škody. Za škodu je zodpovedný vždy jej vinník a nemusíte byť nutne poistení.

Pošlite nám popis Vášho prípadu a pridajte všetky dostupné dokumenty
Jedná sa o pracovnú zmluvu, dodatky k pracovnej zmluve

 Pokiaľ uznáme Váš nárok za vymáhateľný,   kontaktujeme Vás s právnou rešeršou a s návrhom riešenia

Vy si následne môžete sami vybrať ďalší postup

ZASTÚPENIE - ODKÚPENIE - BUDETE RIEŠIŤ SAMOSTATNE

 

Kontrola Vášho prípadu

NEZAPLATENÁ PÔŽIČKA

Dlžník Vám nevyplatil pôžičku v čase alebo množstve? Alebo neplatí vôbec

Táto časť je orientovaná na vzťahy medzi veriteľom a dlžníkom v prípade pôžičky. Pokiaľ máte problémy s Vašim dlžníkom, ktorý Vám časť pôžičky alebo dokonca celú nesplatil je najvyšší čas začať konať. Naša spoločnosť je ochotná vymáhať malé aj veľké pôžičky.

Pošlite nám popis Vášho prípadu a pridajte všetky dostupné dokumenty
Pomôže nám aj popis Vášho dlžníka, zmluvy o pôžičke, dodatky k zmluvám  atď.

 Pokiaľ uznáme Váš nárok za vymáhateľný,   kontaktujeme Vás s právnou rešeršou a s návrhom riešenia

Vy si následne môžete sami vybrať ďalší postup

ZASTÚPENIE - ODKÚPENIE - BUDETE RIEŠIŤ SAMOSTATNE

Kontrola Vášho prípadu

NEZAPLATENÝ NÁJOM

Naša spoločnosť Vám vie pomôcť pri problémových nájomníkoch.

Pošlite nám popis Vášho prípadu a pridajte všetky dostupné dokumenty
Údaje o dlžníkovi, nájomnú zmluvu, dodatky k zmluve, iné dôkazné dokumenty, napríklad aj vyúčtovanie

 Pokiaľ uznáme Váš nárok za vymáhateľný,   kontaktujeme Vás s právnou rešeršou a s návrhom riešenia

Vy si následne môžete sami vybrať ďalší postup

ZASTÚPENIE - ODKÚPENIE - BUDETE RIEŠIŤ SAMOSTATNE

Kontrola Vášho prípadu

KRÁTENIE POISTNÉHO PLNENIA

Náklady na opravu vozidla ( amortizácia)?
Úraz pri dopravnej nehode?
Rozbité čelné sklo?

Poisťovne často znižujú poistné plnenie bez vysvetlenia ako daná čiastka bola vypočítaná. Poisťovne spoliehajú na to že spotrebiteľ ako poškodený prijme poistné plnenie ako fakt a nebude sa brániť voči takémuto postupu

Pošlite nám popis Vášho prípadu a pridajte všetky dostupné dokumenty

 Pokiaľ uznáme Váš nárok za vymáhateľný,   kontaktujeme Vás s právnou rešeršou a s návrhom riešenia

Vy si následne môžete sami vybrať ďalší postup

ZASTÚPENIE - ODKÚPENIE - BUDETE RIEŠIŤ SAMOSTATNE

Kontrola Vášho prípadu

NEZAPLATENÁ ZMENKA

Nieste si istý platnosťou Vašej zmenky?
Neviete ako máte postupovať pri vymáhaní zmenky?
Je Vaša zmenka po splatnosti a dlžník Vám ju odmieta uhradiť?

 Ak si viete odpovedať na jednu z týchto otázok tak Vám odporúčame nás kontaktovať k bezplatnému a nezáväznému posúdeniu Vášho prípadu. Po našom bezplatnom posúdení Vášho prípadu si môžete sami vybrať ďalší postup pre Váš prípad

Pošlite nám popis Vášho prípadu a pridajte všetky dostupné dokumenty
Pošlite nám čo najpresnejší popis Vášho prípadu( popis zmluvného vzťahu alebo dôvod prečo máte zmenku

 Pokiaľ uznáme Váš nárok za vymáhateľný,   kontaktujeme Vás s právnou rešeršou a s návrhom riešenia

Vy si následne môžete sami vybrať ďalší postup

ZASTÚPENIE - ODKÚPENIE - BUDETE RIEŠIŤ SAMOSTATNE

Kontrola Vášho prípadu

DLHY NA VÝŽIVNOM

Váš partner Vám neplatí výživné?
Neviete ako postupovať pri vymáhaní Vášho nároku?
Nemáte na to už nervy?

Obráťte sa na profesionálov a vy sa naďalej venujte Vašej rodine. Všetky potrebné dokumenty nám zašlete z pohodlia domova a tak vďaka nám bude táto nepríjemná situácia o niečo zvládnuteľnejšia

Pošlite nám popis Vášho prípadu a pridajte všetky dostupné dokumenty
Informujte nás či sa jedná o vytvorenie žaloby alebo uź o vymáhanie súdom určeného výživného

 Pokiaľ uznáme Váš nárok za vymáhateľný,   kontaktujeme Vás s právnou rešeršou a s návrhom riešenia

Vy si následne môžete sami vybrať ďalší postup

ZASTÚPENIE - ODKÚPENIE - BUDETE RIEŠIŤ SAMOSTATNE

Kontrola Vášho prípadu