Váš partner Vám neplatí výživné?
Neviete ako postupovať pri vymáhaní Vášho nároku?
Nemáte na to už nervy?

Obráťte sa na profesionálov a vy sa naďalej venujte Vašej rodine. Všetky potrebné dokumenty nám zašlete z pohodlia domova a tak vďaka nám bude táto nepríjemná situácia o niečo zvládnuteľnejšia

Pošlite nám popis Vášho prípadu a pridajte všetky dostupné dokumenty
Informujte nás či sa jedná o vytvorenie žaloby alebo už o vymáhanie súdom určeného výživného

 Pokiaľ uznáme Váš nárok za vymáhateľný,   kontaktujeme Vás s právnou rešeršou a s návrhom riešenia

Polia formuláru označené * sú povinné

Právna subjektivita*
 • - vybrať -
 • Fyzická
 • Právnická
 • Fyzická podnikajúca
IČO
Názov subjektu
Meno a priezvisko konateľ (v prípade právnickej osoby)
Vaše meno*
Vaše priezvisko*
Dátum narodenia*
Rodné číslo
Ulica*
Číslo popisné*
Mesto/obec*
PSČ*
Telefón/mobil*
E-mail*
Číslo účtu
Právna subjektivita*
 • - vybrať -
 • Fyzická
 • Právnická
 • Fyzická podnikajúca
IČO
Názov subjektu
Meno a priezvisko konateľ
Meno*
Priezvisko*
Ulica*
Číslo popisné*
Mesto/obec*
PSČ*
Telefón/mobil
E-mail
Číslo účtu
Postúpená pohľadávka
Navrhovateľ je*
 • - vybrať -
 • Matka
 • Otec
Príjem partnera*
Váš príjem*
Meno a priezvisko vyživovanej osoby*
Dátum narodenia vyživovanej osoby*
Bydlisko vyživovanej osoby - ulica*
Bydlisko vyživovanej osoby - popisné čislo*
Bydlisko vyživovanej osoby - mesto/obec*
Bydlisko vyživovanej osoby - PSČ*
Spoločná domácnosť - ulica*
Spoločná domácnosť - popisné číslo*
Spoločná domácnosť - mesto/obec*
Spoločná domácnosť - PSČ*
Spoločná domácnosť s neplatičom výživného*
Dátum od ktorého sa neplatí výživné*
Vyživovaný zdravotný stav*
Vypísať zdravotné problémy vyživovaného
Vyživovaný - návsteva školy alebo predškolského zariadenia
Názov školy alebo predškolského zariadenia
Približná mesačná čiastka vynakladaná na vyživovaného*
Vyžadovaná čiastka od platiteľa výživného*
Dátum od ktorého je vyžadované výživné*
Miesto spísania návrhu na platenie výživného*
Dátum spísania návrhu*
Popis prípadu
Príloha
Priložiť návrh na platenie výživného